سینما سمرقند

سینما سمرقند

تهران - خیابان جنت آباد جنوبی، تقاطع بلوار لاله، مجتمع تجاری سمرقند، طبقه اول

47256-021

سه سالن نمایش واقع در مجتمع تجاری سمرقند

خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید
دختر کارگردان: رضا میرکریمی
دختر
سه شنبه (1395/04/08):
15:15
19:15
21:15
23:15

چهارشنبه (1395/04/09):
15:15
19:15
21:15
23:15

ایستاده در غبار کارگردان: محمد حسین مهدویان
ایستاده در غبار
سه شنبه (1395/04/08):
13:30
17:15

چهارشنبه (1395/04/09):
13:30
17:15

بارکد کارگردان: مصطفی کیایی
عادت نمی کنیم کارگردان: ابراهیم ابراهیمیان
عادت نمی کنیم
سه شنبه (1395/04/08):
15:00
18:45
22:15

چهارشنبه (1395/04/09):
15:00
18:45
22:15

رسوایی 2 کارگردان: مسعود ده نمکی
رسوایی 2
سه شنبه (1395/04/08):
17:00
20:30
23:59

چهارشنبه (1395/04/09):
17:00
20:30
23:59