موزه سینما

موزه سینما

تهران - خیابان ولیعصر - باغ فردوس

22723535-021

 دارای 2 سالن نمایش/ دو کافی شاپ/ فضای سبز مفرح در موزه سینمای ایران
وب سایت موزه :www.cinemamuseum.ir
آدرس کانال تلگرام: https://telegram.me/mucinema
به پاس احترام به خود و دیگران از استفاده هرگونه خوراکی در سالن نمایش خودداری نمایید.
در سالن نمایش تصویر برداری ممنوع است لطفا رعایت فرمایید.

خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید
زاپاس کارگردان: برزو نیک نژاد
زاپاس
جمعه (1395/04/11):
16:00
20:00

شنبه (1395/04/12):
16:00
20:00

يکشنبه (1395/04/13):
16:00
20:00

دوشنبه (1395/04/14):
16:00
20:00

ایستاده در غبار کارگردان: محمد حسین مهدویان
ایستاده در غبار
شنبه (1395/04/12):
15:00

يکشنبه (1395/04/13):
19:00

دوشنبه (1395/04/14):
19:00

بارکد کارگردان: مصطفی کیایی
بارکد
جمعه (1395/04/11):
14:00
18:00
22:00

شنبه (1395/04/12):
14:00
18:00
22:00

يکشنبه (1395/04/13):
14:00
18:00
22:00

دوشنبه (1395/04/14):
14:00
18:00
22:00

عادت نمی کنیم کارگردان: ابراهیم ابراهیمیان
عادت نمی کنیم
جمعه (1395/04/11):
23:45

شنبه (1395/04/12):
23:45

يکشنبه (1395/04/13):
23:45

دوشنبه (1395/04/14):
23:45

ابد و یک روز کارگردان: سعید روستایی
ابد و یک روز
جمعه (1395/04/11):
22:45

شنبه (1395/04/12):
22:45

يکشنبه (1395/04/13):
22:45

دوشنبه (1395/04/14):
22:45

پشت در خبری نیست کارگردان: شبنم عرفی نژاد
پشت در خبری نیست
دوشنبه (1395/04/14):
17:00

شاهزاده کارگردان: محمود بهرازنیا
شاهزاده
جمعه (1395/04/11):
17:00

سه و نیم کارگردان: نقی نعمتی
سه و نیم
يکشنبه (1395/04/13):
17:00

دوشنبه (1395/04/14):
15:00

بدون مرز کارگردان: امیرحسین عسگری
بدون مرز
شنبه (1395/04/12):
19:00

پات کارگردان: امیر توده روستا
پات
جمعه (1395/04/11):
19:00

شنبه (1395/04/12):
21:00

چهارشنبه کارگردان: سروش محمدزاده
چهارشنبه
جمعه (1395/04/11):
21:00

يکشنبه (1395/04/13):
21:00

نیم رخ ها کارگردان: ایرج کریمی
نیم رخ ها
دوشنبه (1395/04/14):
21:00

خواب تلخ کارگردان: محسن امیریوسفی
خواب تلخ
جمعه (1395/04/11):
15:00

شنبه (1395/04/12):
17:00

يکشنبه (1395/04/13):
15:00