موزه سینما

موزه سینما

تهران - خیابان ولیعصر - باغ فردوس

22723535-021

 دارای 2 سالن نمایش/ دو کافی شاپ/ فضای سبز مفرح در موزه سینمای ایران
وب سایت موزه : www.cinemamuseum.ir
به پاس احترام به خود و دیگران از استفاده هرگونه خوراکی در سالن نمایش خودداری نمایید.
در سالن نمایش تصویر برداری ممنوع است لطفا رعایت فرمایید.

خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید
اژدها وارد می شود کارگردان: مانی حقیقی
اژدها وارد می شود
يکشنبه (1395/02/12):
16:00

دوشنبه (1395/02/13):
16:00

سه شنبه (1395/02/14):
16:00

ابد و یک روز کارگردان: سعید روستایی
ابد و یک روز
يکشنبه (1395/02/12):
14:00
22:00

دوشنبه (1395/02/13):
14:00
22:00

سه شنبه (1395/02/14):
14:00

خشم و هیاهو کارگردان: هومن سیدی
خشم و هیاهو
يکشنبه (1395/02/12):
20:00
22:45

دوشنبه (1395/02/13):
20:00
22:30

کفشهایم کو؟ کارگردان: کیومرث پوراحمد
کفشهایم کو؟
يکشنبه (1395/02/12):
18:00

دوشنبه (1395/02/13):
18:00

سه شنبه (1395/02/14):
18:00

پات کارگردان: امیر توده روستا
پات
دوشنبه (1395/02/13):
17:00

تابو کارگردان: خسرو معصومی
تابو
يکشنبه (1395/02/12):
21:00

چهارشنبه کارگردان: سروش محمدزاده
چهارشنبه
يکشنبه (1395/02/12):
15:00

دوشنبه (1395/02/13):
15:00

دو کارگردان: سهیلا گلستانی
دو
دوشنبه (1395/02/13):
21:00

موقت کارگردان: امیر عزیزی
موقت
يکشنبه (1395/02/12):
17:00

دربست کارگردان: علی خامه‌پرست
دربست
دوشنبه (1395/02/13):
19:00

احتمال باران اسیدی کارگردان: بهتاش صناعی ها
احتمال باران اسیدی
يکشنبه (1395/02/12):
19:00