نخستین فروشگاه قانونی کتاب الکترونیک فارسی 

پردیس راگا

سینما پردیس راگا

تهران - شهرری اتوبان شهید آوینی خ کریم شیرازی جنب شهروند

55907070-021

دارای سه سالن نمایش ، مجتمع تجاری - پارکینگ و ...

اطلاعات فیلم ها و سانسهای نمایش

نظر شما در مورد اين سينما چيست ؟(بعلت حجم بالاي نظرات، فقط نظرات يکماه گذشته نمايش داده ميشود)

ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺳﻂﺢ ﺑﺎﻻﻳﻴﻪ, ﻓﻘﻄ ﻳﻪ ﻣﻘﺪاﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﺻﺪا ﺩاﺭﻩ, و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ اﻛﺜﺮ ﺭﻭﺯا ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﻧﺮﺳﻴﺪﻥ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ, ﻓﻴﻠﻤﻲ اﻛﺮاﻥ ﻧﻤﻴﺸﻪ. ﺗﻠﻔﻦ اﻳﻦ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻤﻴﺸﻪ اﺯ ﻫﻴﭻ ﻃﺮﻳﻘﻲ اﺯ ﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﻣﻂﻠﻊ ﺷﺪ
ﺳﻌﻴﺪ
1393/9/7, ساعت : 5:29 PM
دیدگاه خود را بنویسید: