سینما بهمن اهواز

سینما بهمن اهواز

اهواز - خیابان شریعتی بعد از چهارراه طالقانی

32223515-061

 

خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید
من سالوادور نیستم کارگردان: منوچهر هادی