سینما بهمن بوشهر

سینما بهمن بوشهر

بوشهر - خیابان امام

12541188-077


خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید
50 کیلو آلبالو کارگردان: مانی حقیقی
50 کیلو آلبالو
سه شنبه (1395/02/14):
19:00
21:00
22:30

بادیگارد کارگردان: ابراهیم حاتمی کیا
بادیگارد
سه شنبه (1395/02/14):
11:00
13:00
15:00
17:00
20:00

ابد و یک روز کارگردان: سعید روستایی
ابد و یک روز
سه شنبه (1395/02/14):
12:00
14:00
16:00
18:00
22:00

خشم و هیاهو کارگردان: هومن سیدی
خشم و هیاهو
سه شنبه (1395/02/14):
11:00
13:00
15:00
17:00

من سالوادور نیستم کارگردان: منوچهر هادی
من سالوادور نیستم
سه شنبه (1395/02/14):
19:00
20:30

کوچه بی نام کارگردان: هاتف علیمردانی
کوچه بی نام
سه شنبه (1395/02/14):
22:30

تتل و راز صندوقچه کارگردان: وحید گلستان
تتل و راز صندوقچه
سه شنبه (1395/02/14):
09:00

بازگشت لوک خوش شانس کارگردان: مجید کاشی فروشان
بازگشت لوک خوش شانس
سه شنبه (1395/02/14):
09:00