سینما بهمن بوشهر

سینما بهمن بوشهر

بوشهر - خیابان امام

33341188-077

سینما متعلق به موسسه بهمن سبز میباشد.
مدیر سینما :  آقای پورعباسی

خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید

نظر شما درمورد این سینما چیست ؟

دیدگاه خود را بنویسید: