سینما بهمن بوشهر

سینما بهمن بوشهر

بوشهر - خیابان امام

33341188-077

سینما متعلق به موسسه بهمن سبز میباشد.
مدیر سینما :  آقای پورعباسی

خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید
رسوایی 2 کارگردان: مسعود ده نمکی
رسوایی 2
يکشنبه (1395/03/09):
15:00
17:00
19:00
22:45

دوشنبه (1395/03/10):
15:00
17:00
19:00
22:45

اژدها وارد می شود کارگردان: مانی حقیقی
اژدها وارد می شود
يکشنبه (1395/03/09):
15:00
17:00
21:00
22:45

دوشنبه (1395/03/10):
15:00
17:00
21:00
22:45

50 کیلو آلبالو کارگردان: مانی حقیقی
50 کیلو آلبالو
يکشنبه (1395/03/09):
16:00
18:00
21:00

دوشنبه (1395/03/10):
16:00
18:00
21:00

ابد و یک روز کارگردان: سعید روستایی
ابد و یک روز
يکشنبه (1395/03/09):
22:45

دوشنبه (1395/03/10):
22:45

تتل و راز صندوقچه کارگردان: وحید گلستان
تتل و راز صندوقچه
يکشنبه (1395/03/09):
19:00

دوشنبه (1395/03/10):
19:00

من سالوادور نیستم کارگردان: منوچهر هادی
من سالوادور نیستم
يکشنبه (1395/03/09):
19:30
21:00

دوشنبه (1395/03/10):
19:30
21:00