نخستین فروشگاه قانونی کتاب الکترونیک فارسی 

بهمن بوشهر

سینما بهمن بوشهر

بوشهر - خیابان امام

12541188-077


اطلاعات فیلم ها و سانسهای نمایش
شیار 143 کارگردان: نرگس آبیار
شیار 143
جمعه (1393/09/28):
14:30
16:30
18:30
20:30

شنبه (1393/09/29):
14:30
16:30
18:30
20:30

آرایش غلیظ کارگردان: حمید نعمت اله
آرایش غلیظ
جمعه (1393/09/28):
14:30
16:30
18:30
20:30

شنبه (1393/09/29):
14:30
16:30
18:30
20:30

آذر، شهدخت، پرویز ودیگران کارگردان: بهروز افخمی
آذر، شهدخت، پرویز ودیگران
جمعه (1393/09/28):

شنبه (1393/09/29):

نظر شما در مورد اين سينما چيست ؟(بعلت حجم بالاي نظرات، فقط نظرات يکماه گذشته نمايش داده ميشود)

دیدگاه خود را بنویسید: