سینما شیراز شیراز : سینما تیکت، خرید بلیت سینما

سینما شیراز شیراز

سینما شیراز شیراز

شيراز - خ لطفعلی خان زند ما بین چهار راه خیرات و چهار راه مشیر

32306043-071

 

برنامه امروز سینما شیراز شیراز

خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید
هیهات کارگردان: حجازی، اقباشاوی، مقدم دوست، ناییجی
نظر شما درمورد سینما شیراز شیراز چیست ؟
دیدگاه خود را بنویسید: