شیراز

شیراز

شيراز - خ لطفعلی خان زند ما بین چهار راه خیرات و چهار راه مشیر

12306043-071

 

اطلاعات برنامه ها و سانسهای نمایش
جامه دران کارگردان: حمیدرضا قطبی
محمد رسول الله (ص) کارگردان: مجید مجیدی
محمد رسول الله (ص)
سه شنبه (1394/09/10):
09:00
09:00
09:00
09:00

چهارشنبه (1394/09/11):
09:00
09:00
09:00
09:00

پنج شنبه (1394/09/12):
09:00
09:00
09:00
09:00

جمعه (1394/09/13):
09:00
09:00
09:00
09:00

شنبه (1394/09/14):
09:00
09:00
09:00
09:00

يکشنبه (1394/09/15):
09:00
09:00
09:00
09:00

دوشنبه (1394/09/16):
09:00
09:00

سه شنبه (1394/09/17):
09:00
09:00

چهارشنبه (1394/09/18):
09:00
09:00

پنج شنبه (1394/09/19):
09:00
09:00

جمعه (1394/09/20):
09:00
09:00

نظر شما در مورد اين سينما چيست ؟(بعلت حجم بالاي نظرات، فقط نظرات يکماه گذشته نمايش داده ميشود)

دیدگاه خود را بنویسید: