شیراز

سینما شیراز

شيراز - خ لطفعلی خان زند ما بین چهار راه خیرات و چهار راه مشیر

2306043- 0711

 

اطلاعات فیلم ها و سانسهای نمایش
شهر موشها 2 کارگردان: مرضیه برومند
شهر موشها 2
يکشنبه (1393/06/30):
11:00
11:00
15:00
15:00
17:00
17:00
19:00
19:00
21:00
21:00

دوشنبه (1393/06/31):
11:00
11:00
15:00
15:00
17:00
17:00
19:00
19:00
21:00
21:00

نظر شما در مورد این سینما چیست ؟(بعلت حجم بالای نظرات، فقط نظرات یکماه گذشته نمایش داده میشود)

دیدگاه خود را بنویسید: