شیراز

سینما شیراز

شيراز - خ لطفعلی خان زند ما بین چهار راه خیرات و چهار راه مشیر

12306043-071

 

اطلاعات فیلم ها و سانسهای نمایش
شهر موشها 2 کارگردان: مرضیه برومند
شهر موشها 2
سه شنبه (1393/07/29):
11:00
11:00
15:00
15:00
17:00
17:00
19:00
19:00
21:00
21:00

چهارشنبه (1393/07/30):
11:00
11:00
15:00
15:00
17:00
17:00
19:00
19:00
21:00
21:00

نظر شما در مورد این سینما چیست ؟(بعلت حجم بالای نظرات، فقط نظرات یکماه گذشته نمایش داده میشود)

دیدگاه خود را بنویسید: