سینما شیراز شیراز : سینما تیکت، خرید بلیت سینما

سینما شیراز شیراز

سینما شیراز شیراز

شيراز - خ لطفعلی خان زند ما بین چهار راه خیرات و چهار راه مشیر

32306043-071

 

برنامه امروز سینما شیراز شیراز

خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید
مبارک (رئال انیمیشن) کارگردان: محمدرضا نجفی امامی
جنجال در عروسی کارگردان: سید رضا خطیبی
جنجال در عروسی
سه شنبه (1395/12/10):
13:00
13:00

چهارشنبه (1395/12/11):
13:00
13:00

آس و پاس کارگردان: آرش معیریان
آس و پاس
سه شنبه (1395/12/10):
09:00
09:00

چهارشنبه (1395/12/11):
09:00
09:00

نظر شما درمورد سینما شیراز شیراز چیست ؟
دیدگاه خود را بنویسید: