سینما شیراز شیراز

سینما شیراز شیراز

شيراز - خ لطفعلی خان زند ما بین چهار راه خیرات و چهار راه مشیر

12306043-071

 

خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید
بارکد کارگردان: مصطفی کیایی

نظر شما درمورد این سینما چیست ؟

دیدگاه خود را بنویسید: