سینما قدس همدان

سینما قدس همدان

همدان - خیابان بوعلی

32524700-081


خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید
بارکد کارگردان: مصطفی کیایی
ننه نقلی کارگردان: پرویز صبری