سینما قدس همدان

سینما قدس همدان

همدان - خیابان بوعلی

32524700-081


خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید
رسوایی 2 کارگردان: مسعود ده نمکی
رسوایی 2
جمعه (1395/03/07):
18:00
20:00

ابد و یک روز کارگردان: سعید روستایی
کفشهایم کو؟ کارگردان: کیومرث پوراحمد
کفشهایم کو؟
جمعه (1395/03/07):
10:00
12:00
16:00