سینما ساویز کرج

سینما ساویز کرج

کرج - گوهردشت

34419284-026

این مجتمع سینمایی دارای سه سالن میباشد. در کنار سینما استخر و واحد های تجاری نیز وجود دارد.
مدیر سینما : آقای مهرداد تیغ بخش

خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید
50 کیلو آلبالو کارگردان: مانی حقیقی
بادیگارد کارگردان: ابراهیم حاتمی کیا
بادیگارد
شنبه (1395/02/11):
12:50
16:20
18:30
20:45

ابد و یک روز کارگردان: سعید روستایی
ابد و یک روز
شنبه (1395/02/11):
10:50
15:00
18:40

من سالوادور نیستم کارگردان: منوچهر هادی