سینما ساویز کرج

سینما ساویز کرج

کرج - گوهردشت

34419284-026

این مجتمع سینمایی دارای سه سالن میباشد. در کنار سینما استخر و واحد های تجاری نیز وجود دارد.
مدیر سینما : آقای مهرداد تیغ بخش

خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید
دراکولا کارگردان: رضا عطاران
زاپاس کارگردان: برزو نیک نژاد
زاپاس
جمعه (1395/04/11):
15:00
19:00
23:00

دختر کارگردان: رضا میرکریمی
دختر
جمعه (1395/04/11):
13:00
17:00
21:00

بارکد کارگردان: مصطفی کیایی
بارکد
جمعه (1395/04/11):
12:50
18:50
20:50
22:50

عادت نمی کنیم کارگردان: ابراهیم ابراهیمیان
عادت نمی کنیم
جمعه (1395/04/11):
16:50

ننه نقلی کارگردان: پرویز صبری
ننه نقلی
جمعه (1395/04/11):
14:50

ابد و یک روز کارگردان: سعید روستایی
ابد و یک روز
جمعه (1395/04/11):
14:50