• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

انتخاب شما :

رگ خواب

موزه سینما - سينماتوگراف (ظرفیت سالن : 205 نفر)

  • نشانی : خیابان ولیعصر - باغ فردوس
  • زمان: چهارشنبه، 1396/04/28 - ساعت 16:00
  • قیمت بلیت: 100000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.