• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

انتخاب شما :

امتحان نهایی

موزه سینما - فردوس (ظرفیت سالن : 109 نفر)

  • نشانی : خیابان ولیعصر - باغ فردوس
  • زمان: سه شنبه، 1396/02/05 - ساعت 13:00
  • قیمت بلیت: 100000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.