• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

انتخاب شما :

خوب، بد، جلف

موزه سینما - سينماتوگراف (ظرفیت سالن : 205 نفر)

  • نشانی : خیابان ولیعصر - باغ فردوس
  • زمان: دوشنبه، 1396/02/04 - ساعت 17:00
  • قیمت بلیت: 100000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.