• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

انتخاب شما :

خوب، بد، جلف

موزه سینما - سينماتوگراف (ظرفیت سالن : 205 نفر)

  • نشانی : خیابان ولیعصر - باغ فردوس
  • زمان: يکشنبه، 1396/02/03 - ساعت 13:00
  • قیمت بلیت: 100000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.