جدول فروش کلی فیلمها در سال 1393

رتبه فیلم میانگین روزهای نمایش تعداد سالن (روزگذشته) تعداد بلیت فروش (تومان)

1ردکارپت3852619,6842,633,227,000

2کلاشینکف2671299,8821,314,112,000

3پنج ستاره400238,2521,029,969,000

4زندگی مشترک آقای محمودی و بانو274143,095642,954,000

5امروز2331124,981622,547,000

6آذر، شهدخت، پرویز ودیگران2435112,796551,034,000

7زندگی جای دیگری است24094,024455,017,000

8فرشته ها با هم می آیند214399,373439,314,000

9برف17114,47366,142,000

10تجریش... ناتمام15014,36163,038,000

11دربست آزادی1605,68426,583,000

12پنجاه قدم آخر1406,59525,615,000

13حراج2112,39912,170,000

14رهاتر از دریا1317853,775,000

15اینجا شهری دیگر است1207523,267,000

* آمار ارائه شده از سیستم مکانیزه فروش سینماها محاسبه میگردد
* ردیف هایی که تعداد سالن صفر است مربوط به فیلمهایی است که به صورت تک سانس در بعضی از سینماها نمایش داده می شوند.