جدول فروش کلی فیلمها در سال 1393

رتبه فیلم میانگین روزهای نمایش تعداد سالن (روزگذشته) تعداد بلیت فروش (تومان)

1شهر موشها 2211141,093,9924,502,384,000

2ردکارپت423656,1762,779,899,000

3کلاشینکف3812443,1481,865,512,000

4امروز373192,475919,682,000

5آذر، شهدخت، پرویز ودیگران325165,317802,187,000

6فرشته ها با هم می آیند304153,327666,314,000

7آتش بس 243253,943284,973,000

8آرایش غلیظ42521,441120,237,000

9خواب زده ها42622,019117,885,000

10برف17014,68166,700,000

11خانوم4237,89742,548,000

12حراج2112,45712,280,000

* آمار ارائه شده از سیستم مکانیزه فروش سینماها محاسبه میگردد
* ردیف هایی که تعداد سالن صفر است مربوط به فیلمهایی است که به صورت تک سانس در بعضی از سینماها نمایش داده می شوند.