تاتر کمدی حق بده عاشق شم
جدول فروش کلی فیلمها در سال 1393

رتبه فیلم میانگین روزهای نمایش تعداد سالن (روزگذشته) تعداد بلیت فروش (تومان)

1شهر موشها 27832,387,5199,415,201,000

2آتش بس 2487955,9734,274,136,000

3شیار 1434223662,7632,697,568,000

4خواب زده ها332279,6891,272,803,000

5آنچه مردان درباره زنان نمی دانند3033282,4131,241,498,000

6ساکن طبقه وسط349230,0701,110,139,000

7آرایش غلیظ300234,7171,067,890,000

8ملبورن1929126,365630,173,000

9خانوم24094,515444,930,000

10مستانه22494,629420,944,000

11مجرد 40 ساله174382,115391,885,000

12تراژدی21260,189310,018,000

13میهمان داریم22468,734286,522,000

14چند متر مکعب عشق201662,912275,272,000

15سیزده151833,833172,398,000

16شانس، عشق، تصادف113435,108161,806,000

17بیگانه19031,103158,234,000

18کالسکه171940,518150,885,000

19رستم و سهراب (پویانمایی)151617,94860,849,000

20خانه ای کنار ابرها141513,80250,111,000

21کاغذ خروس نشان2307,76422,645,000

22فصل فراموشی فریبا1423,32014,840,000

23مذاکرات مستقیم آقای عبدی1621,93310,577,000

24دنیای پر امید1621,9419,057,000

25اشک و سکوت1421,0775,222,000

26زیباتر از زندگی2124882,049,000

27گورداله و عمه غولی35205982,000

* آمار ارائه شده از سیستم مکانیزه فروش سینماها محاسبه میگردد
* ردیف هایی که تعداد سالن صفر است مربوط به فیلمهایی است که به صورت تک سانس در بعضی از سینماها نمایش داده می شوند.