جدول فروش کلی فیلمها در سال 1393

رتبه فیلم میانگین روزهای نمایش تعداد سالن (روزگذشته) تعداد بلیت فروش (تومان)

1ردکارپت2170409,6881,753,515,000

2پنج ستاره401238,1571,029,685,000

3زندگی مشترک آقای محمودی و بانو262140,671632,226,000

4متروپل290102,703472,665,000

5زندگی جای دیگری است24193,529452,930,000

6کلاشینکف55258,094297,263,000

7آذر، شهدخت، پرویز ودیگران63023,601128,615,000

8امروز52221,106122,596,000

9اشباح24021,092104,492,000

10برف16114,18065,066,000

11فرشته ها با هم می آیند53312,15863,878,000

12تجریش... ناتمام14114,09962,023,000

13پنجاه قدم آخر1506,59525,615,000

14دربست آزادی1705,10024,600,000

15رهاتر از دریا1407413,675,000

16اینجا شهری دیگر است1216723,051,000

17حراج512991,665,000

* آمار ارائه شده از سیستم مکانیزه فروش سینماها محاسبه میگردد
* ردیف هایی که تعداد سالن صفر است مربوط به فیلمهایی است که به صورت تک سانس در بعضی از سینماها نمایش داده می شوند.