جدول فروش کلی فیلمها در سال 1393

رتبه فیلم میانگین روزهای نمایش تعداد سالن (روزگذشته) تعداد بلیت فروش (تومان)

1طبقه حساس532862,3783,979,726,000

2معراجی ها5401,090,7823,881,769,000

3خط ویژه516465,2581,958,946,000

4چ430405,5701,675,937,000

5ردکارپت1771319,6671,345,533,000

6پنج ستاره396236,7331,024,880,000

7زندگی مشترک آقای محمودی و بانو264139,809628,502,000

8متروپل293102,139470,512,000

9زندگی جای دیگری است23493,053451,099,000

10اشباح23321,013104,262,000

11برف15713,82963,607,000

12تجریش... ناتمام14513,56960,288,000

13با دیگران2708,67048,501,000

14پنجاه قدم آخر1426,46025,329,000

15دربست آزادی1605,09424,586,000

16کلاشینکف1251,7719,714,000

17آذر، شهدخت، پرویز ودیگران1221,2897,302,000

18امروز1107124,175,000

19رهاتر از دریا1407413,675,000

20اینجا شهری دیگر است1016202,845,000

21فرشته ها با هم می آیند1264982,330,000

22حراج1000

* آمار ارائه شده از سیستم مکانیزه فروش سینماها محاسبه میگردد
* ردیف هایی که تعداد سالن صفر است مربوط به فیلمهایی است که به صورت تک سانس در بعضی از سینماها نمایش داده می شوند.