جدول فروش کلی فیلمها در سال 1393

رتبه فیلم میانگین روزهای نمایش تعداد سالن (روزگذشته) تعداد بلیت فروش (تومان)

1ردکارپت3824631,1602,682,829,000

2کلاشینکف2851340,8931,489,584,000

3امروز2630142,185707,368,000

4آذر، شهدخت، پرویز ودیگران2619126,757626,234,000

5شهر موشها 238997,583534,392,000

6فرشته ها با هم می آیند2335113,970506,303,000

7برف17114,51266,259,000

8تجریش... ناتمام15014,36163,038,000

9دربست آزادی1605,75126,784,000

10پنجاه قدم آخر1406,59525,615,000

11حراج2102,40412,180,000

* آمار ارائه شده از سیستم مکانیزه فروش سینماها محاسبه میگردد
* ردیف هایی که تعداد سالن صفر است مربوط به فیلمهایی است که به صورت تک سانس در بعضی از سینماها نمایش داده می شوند.